Om Selskabet

Selskabet blev oprettet af en gruppe af kiropraktorer på Middelfart Sygehus i efteråret 2022.

Formål

Selskabets formål er at fremme kendskab til, og udvikle potentialet bag, kiropraktorernes kompetencer inden for det sundhedsvidenskabelige speciale klinisk biomekanik, med henblik på løsninger af de specialiserede opgaver i sundhedsvæsnet.

Bestyrelsen

Selskabets daglige arbejde ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af selskabets medlemmer på generalforsamlingen.

Overline

Strategi

Bestyrelsen har vedtaget en strategi for Selskabet, som skal fungerer som guideline for bestyrelsens arbejde.

Generalforsamling

Her finder du referater fra Selskabets generalforsamlinger