Holdninger og politikker

Turnus

I DSKS mener vi at den faglige konstellation omkring turnus er forældet. Strukturerne, behovene og kravene i sundhedsvæsenet ændrer sig hele tiden og turnusuddannelsen er ikke fulgt med.

Den nuværende bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor, tager udgangspunkt i at et fremadrettet virker kun kan foregå i praksis. Den mangler ganske enkelt en vision for udnyttelse af vores kompetencer på sigt. Specielt i et fremadrettet presset sundhedssystem.

Den supplerende praktiske uddannelse har til formål ”at træne og videreudvikle kiropraktorens kliniske erfaring med henblik på, at denne selvstændigt, rutineret og forsvarligt kan varetage diagnostik, forebyggelse og behandling inden for det kiropraktiske virksomhedsområde på et niveau, der svarer til almindelig anerkendt faglig standard. Ansættelsen skal sikre en bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, der knytter sig til kiropraktisk virksomhed”.

Vi mener at kiropraktisk virksomhed, som noget naturligt omfatter opgaver i hele sundhedsvæsenet, herunder også kommuner og sygehusvæsenet.

Derfor bør man arbejde på at ændre det faglige fokus i den nuværende turnus, til en klinisk basis uddannelse, efter inspiration fra lægernes uddannelse. Her bør formålet være at “lære at være kiropraktor” og tilegne sig nogle generelle kompetencer, der ikke knytter sig til specifikke områder af vores speciale.

Konkret forslår vi at der arbejdes hen imod en ny kliniske basisuddannelse, med 2 x 6 måneders ansættelse i henholdsvis praksis og en relevant sygehusafdeling. Det vil sikre en bred klinisk faglighed, forståelse for samarbejdet på tværs af sektorer, samarbejde med andre faggrupper, sikre synligheden af kiropraktorernes kompetencer i sygehusvæsenet og samtidig støtte den unge kiropraktor i et videre valg af karriere. Det vil skabe en faglig værdi for alle kliniske kiropraktorer, uanset en fremtidig beskæftigelse.