Formål

Dannelse af et nyt fagligt selskab – Dansk Selskab for Kiropraktorer i Specialiserede funktioner (DSKS)

Sundhedsvæsenet har til opgave at sørge for en tryg behandling af alle borgere. Praksissektoren er helt afgørende for et effektivt sundhedsvæsen, samt en sund og rask befolkning. Fra praksissektoren leveres de lokale sundhedstilbud til ukomplicerede problematikker, og langt de fleste borgere håndteres med en høj faglighed i primær praksis. Praksis er præget af en høj effektivitet, som sikrer en hurtig og effektiv behandling.

Den offentlige sygehussektor derimod, varetager de mere komplicerede tilstande og de enkelte afdelinger møder også krav til opgaver inden for udviklingen af specialer, uddannelsen af nye kollegaer og forskning. Det er således sygehussektoren, som garantere den kliniske udvikling af specialer, et højt niveau af klinisk uddannelse, samt den suverænt største bid af den kliniske forskning. Derfor er en stærk faglig repræsentation i sygehussektoren også gunstig for ethvert speciale, selv for aktørerne i praksis.

Trods et fælles fagligt afsæt som kiropraktor, er opgaverne i praksis og sygehusvæsenet således forskelligartet. Derfor er det også naturligt at man som kiropraktor, via sit valg af karriere, bevæger sig i en specifik faglig retning og deraf faglige identitet. Det ses også i de fleste specialer, vi normalt spejler os i. For eksempel har lægerne faglige selskaber for praksis, sygehusansatte, yngre læger mm. Det er der ikke noget konkurrerende i, da det blot afspejler forskelligheden i opgaver og faglige krav til samme.

Som faggruppe er kiropraktorerne stort set udelukkende repræsenteret i praksis. I de sidste 10-15 år har der dog blandt gruppen af kiropraktorer, ansat i Sygehus Lillebælt (SLB), været arbejdet hårdt på udviklingen af kiropraktorernes faglighed og rolle i sygehusvæsenet. Der har været arbejdet på at skabe karriereveje i SLB, herunder blandt andet ansættelser i radiologiske afdelinger, ortopædien, rygcenteret og via specialkiropraktor uddannelsen i Sygehus Lillebælt. Samtidig er der igennem årene dukket enkelte kollegaer op i funktioner på andre sygehuse, fx Silkeborg og OUH.

Omkring specialkiropraktorprojektet er der nu skabt en fast samarbejdsaftale i SLB, med et løbende optag af uddannelsessøgende og et samarbejde på tværs af afdelinger. Der er skabt en lønstruktur, tilhørende funktionsbeskrivelser og en indplacering. Der er via styregruppen nu etableret en konstruktiv kontakt til relevante medicinske selskaber på nationalt niveau, og der er skabt en fast kontakt til Sundhedsstyrelsen, med henblik på en fremadrettet afrapportering af den faglige udvikling.

Arbejdet i specialkiropraktor projektet har været båret af en styregruppe forankret i SLB, godt støttet af direktionen og med stor velvilje fra afdelingerne lokalt. I et strategisk perspektiv har styregruppen vurderet at det er NU, der skal arbejdes mere målrettet for en videre udvikling af kiropraktorernes faglighed og identitet i sygehussektoren. Nu på et mere nationalt niveau.

Sundhedsvæsenet står i fremtiden overfor betydelige rekrutteringsmæssige, organisatoriske, men også strukturelle omvæltninger. Som en uudnyttet ressource blæser vindene vores vej, både fagligt og politisk. Det er samtidig en klar tendens blandt både studerende og helt nye kollegaer, at de efterlyser

nye muligheder og karriereveje, som kiropraktor. De efterlyser netværk og vejledning for at afsøge disse muligheder.

Arbejdet med udviklingen og udnyttelse af kiropraktorernes kompetencer, skal derfor løftes ud af Sygehus Lillebælt, til et nationalt niveau. Vi retter derfor kikkerten efter nye himmelstrøg og muligheder. Men træerne vokser ikke ind i himmelen, og som kiropraktorer i sygehusvæsnet, står vi nu foran et nyt stort arbejde. Et arbejde som vi ikke længere kan løfte alene, og som ikke løftes af andre.

Styregruppen i SLB er derfor startet en proces for etableringen af et nyt fagligt selskab – Dansk Selskab for Kiropraktorer i Specialiserede funktioner (DSKS).

Det er vores ambition, at et nyt fagligt selskab, kan skabe en platform for et fremadrettet arbejde, med udviklingen af kiropraktorer i nye funktioner. En platform, som skal skabe et afsæt for det videre strategiske arbejde, men også mere konkrete tiltag i en videre udvikling kiropraktorernes faglighed og rolle i sygehusvæsnet. Vi vil bringe gamle som unge i spil, for at

løfte arbejdet videre i fællesskab.

Det skal understreges at der selvfølgelig har været løbende dialog med Dansk Selskab for Kiropraktik, som støtter ideen fuldt ud. Vi er enige om at der i det nye selskab, ikke findes modsætninger til DSK og at man på sigt kan overveje en fælles paraply, som er kendt i de lægelige selskaber. Dette perspektiv skal udforskes, når en ny bestyrelse har konstitueret sig og foreningen er konsolideret.

Vi betragter DSKS som et fagligt, uafhængigt selskab. Det betyder at vi ikke har nogen formel tilknytning til fx DKF. Det er vigtigt for os at påpege, at vi ikke ser nogen modsætninger i formål og arbejde mellem hhv. DSKS og DKF. Vi ser et eventuelt medlemskabet af DKF som et privat anlæggende, som ikke har eller vil have betydning for medlemskab af DKSK.

Vi håber, at I vil tage godt imod os,

Mvh. Styregruppen bag DSKS

Indlægget blev oprindeligt bragt på facebook d. 6. november 2022.